Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sing Sing's historia

Historien bakom KTH:s välkända "fängelsebyggnad"

Industriell ekonomi och organisation flyttade in hösten 2003 i Sing Sing (Byggnadsår 1948, Arkitekt: Nils Ahrbom), efter renovering utförd av Bjurström & Brodin arkitekter

 Teknologgården, eller Polhemsgården som den kallades från början, var i ursprungsplanen planerad som ett slutet gårdsrum.

När den här byggnaden uppfördes hade planidealen ändrats; modernismen förespråkade öppna lösningar med fritt liggande huskroppar.

Byggnaden var Nils Ahrboms första som chefsarkitekt för KTH:s byggnadskommitté och med sina två högdelar bildar den en pendang till industrigården nere vid Vallhallavägen.

Fysik årsskurs ett och två flyttade hit från högskolans gamla lokaler vid Drottninggatan.

Längs denna byggnads västra fasad låg stora ritsalar och längs den östra mindre skrivrum.

Eftersom takhöjden är lägre i skrivrummen än i ritsalarna kommer våningsplanen i otakt och bjälklagen har skilts åt av en ljusgård i huskroppens mitt.

Efter en ombyggnad har ritsalarna givit plats åt modern kontorsmiljö. Ljusgården används numera som allrum och för allehanda evenemang.

Studenterna tyckte att ljusgården med sina enkelsidiga korridorer och gallerräcken hade likhet med ett fängelse, därav smeknamnet Sing Sing.