Till innehåll på sidan

Om INDEK

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation är verksam i skärningspunkten mellan management och ekonomi, samt teknik och vetenskap

Vision

Vår vision är att utvecklas till ett av Norra Europas ledande centrum for forskning och utbildning inom skärningspunkten mellan management och ingenjörskonst samt att aktivt bidra till att lösa samhällets stora utmaningar i samverkan med andra aktörer.

Våra kurser och utbildningsprogram ska vara studentcentrerade, innovativa och baseras på aktuell forskning. Målsättningarna är att utveckla studenternas:

  • grundläggande kunskaper i industriell ekonomi och organisation,
  • förmåga att leda teknikbaserade verksamheter i olika miljöer samt
  • förmåga att leda organisatoriska, tekniska och samhälleliga transformationsprocesser.

Vår forskning ska tillhöra den ledande i Europa inom områdena industriell organisation och (tillämpad) nationalekonomi.

Cirka 1000 studerande per år deltar i våra utbildningsprogram på kandidat-och magisternivå.  

Vår doktorandutbildning ska vara norra Europas bästa inom det breda området industriell ekonomi

Organisation

Institutionen är organiserad i 3 enheter:

Institutionen leds av prefekt Cali Nuur .

Institutionen är KTH's nod i konsortiet Stockholm School of Entrepreneurship ( SSES ).

INDEK årsbok

Vi har sammanfattat 2022, året då vi kom tillbaka till Campus.

Läs mer om händelserna vid INDEK 2022 i följande pdf-fil (på engelska) INDEK Årsbok 2022 (pdf 3,4 MB) .

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2023-04-20