Christian Thomann vid INDEK expert i regeringens utredning "Grönt sparande"

Publicerad 2018-11-27

Regeringen har utsett Christian Thomann forskare vid enheten Nationalekonomi vid INDEK till expert i utredningen "Grönt sparande".

Utredningen ska undersöka hur förutsättningarna för gröna investeringar ser ut och, inom angivna ramar, lämna förslag i syfte att bidra till den samhällsomställning som behöver ske för att klimat- och miljömålen ska uppnås.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Läs mer här: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-utreder-vagar-for-att-framja-gront-sparande/​

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-11-27