Till innehåll på sidan

INDEK professorer i nationell debattbok om högskolan

Publicerad 2020-09-24

INDEK professorerna Monica Lindgren och Johann Packendorff samt professor emerita Marianne Ekman Rising medverkar i den nyutgivna debattboken Ledning och (sned-)styrning i högskolan (red. Mats Alvesson och Stefan Sveningsson). I boken medverkar en lång rad ledande organisationsforskare, som ger perspektiv och konkreta förslag på hur ledning och styrning av akademisk forskning och utbildning kan förbättras.

Ett smakprov från boken finns här: Smakprov av boken Ledning och sned-styrning i högskolan

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2020-09-24