Till innehåll på sidan

INDEK:s nya forum har örat mot marken

Publicerad 2022-05-11

I förra veckan hade det nyinrättade INDEK Advisory Board sin första träff på ett soligt campus.

Professor Mats Engwall
Professor Mats Engwall

Mats Engwall, du leder grupperingen, vad innebär det nya nätverket?

INDEK Advisory Board består av omkring 15 personer som på olika sätt har ett intresse i INDEK:s verksamhet, till exempel personer som använder våra forskningsresultat eller arbetsgivare till våra ingenjörer. Idén är att ha en utvald grupp som INDEK:s ledning kan rådfråga i olika frågor, inte minst hur vi ska stärka INDEK:s och KTH:s ställning kring management av innovation, entreprenörskap och teknikbaserade affärer. Vid det här första mötet var det ledningsgruppen och programansvariga vid INDEK som deltog, men vi kan i framtiden tänka oss att det är olika konstellationer av personal som deltar beroende på frågor som ska diskuteras.

Vilket behov fyller det?

Vi på INDEK har länge känt ett behov av att stärka våra kopplingar till industrin. Ett av INDEK:s kärnvärden är vi ska vara relevant för industri och samhälle varför det blir jätteviktigt att ha möjlighet att synka vår verksamhet med företagens och samhällets behov, både idag och för framtiden. Även om i princip all vår forskning redan idag görs i samarbete med olika företag så behöver vi bli mycket bättre på att synliggöra detta på institutionsnivå.

Hur hade ni valt ut de externt inbjudna inför första träffen?

De flesta, men inte alla, är alumner från exempelvis I-programmet med ca tio års arbetslivserfarenhet efter examen. Vi har försökt skapa en grupp som representerar olika sektorer av samhället med olika perspektiv på vår verksamhet. Vi har bland annat med representanter för stora industriföretag, för start-ups, för tjänsteföretag och inte minst socialt entreprenörskap. Men gemensamt är att de alla har ett stort hjärta som klappar för KTH. Det var faktiskt bara två tillfrågade personer som tackade nej till att vara med.

Vad diskuterades?

I förra veckan hade vi kick-off där vi ägnade stor del av tiden till att lära känna varandra och berätta vad vi gör på INDEK inom utbildning och forskning. Vi diskuterade bland annat hur INDEK skulle kunna bli bättre på att göra sin forskning mer känd i samhället (och på KTH).

Hur kändes evenemanget som helhet? Fick ni någon respons på plats?

Jag tror alla var jättenöjda – i alla fall vi från INDEK som var med. Det var en god stämning under hela eftermiddagen och kvällen. Många av våra gäster tyckte att det var väldigt trevligt att vara tillbaka på KTH igen.

När är nästa träff?

Tanken är att vi ska träffas igen i november. Då kommer vi troligen ha en mer fokuserad agenda där vi ber våra Advisory Board Fellows att ge synpunkter på en eller ett par förberedda frågor. Det skulle exempelvis kunna handla om innehållet i de två masterprogram som är under utveckling för att starta hösten 2023. Vi har emellertid inte bestämt programmet för höstmötet än.  

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2022-05-11