Till innehåll på sidan

INDEKs muntor förbättrar lärandet

Lärare bakom sitt skrivbord.
Det som hindrat Andreas Feldmann att hålla muntor tidigare är att det är tufft att hålla dessa i kurser med många studenter. Foto: Anna Gullers
Publicerad 2023-08-29

Tanken att examinera en hel kurs med hjälp av muntliga tentor är inte ny för INDEK. Men det behövdes en omorganisation av masterkurserna innan det kunde bli verklighet. Ett mycket nöjt lärarlag putsar nu på fortsättningen.

I våras fick fyra masterkurser på INDEK både nytt innehåll och lite nya undervisningssätt. Det är ett stort program, bara på masternivån finns runt 120 studenter. De olika kursansvariga gick ihop i lärarlag, där ett av målen var att få kurserna och inlärningen att hänga ihop bättre.

– Ett krav vi hade när vi gjorde om kurserna var att vi skulle ha individuell examination. Man ska inte kunna glida igenom ett år med bra projektkompisar utan knappt behöva förstå och tillämpa kunskapen själv. Det har varit något vi velat komma till rätta med i våra avancerade kurser, säger Andreas Feldmann , lektor och masteransvarig på INDEK.

Tidigare har studenterna ofta examinerat kurserna i projektform med flera studenter i varje projekt. Det blir svårt att bedöma olika individers kunskaper, dessutom det är väldigt många och långa rapporter att läsa för de kursansvariga. Därtill är det svårt att sätta upp målrelaterade betygskriterier för projektarbetena. Men att göra fler salstentor lockade inte heller lärarna.

– Salstentor är en konstform – många blir bra på att slänga in nyckelord och se till att det är svårt att märka att de inte har fattat det egentliga innehållet. Studenterna lär sig också väldigt lite efter en salstenta, de får en siffra tillbaka. Som lärare har man inte möjlighet att ge ordentlig feedback på alla tentor.

Lösningen blev muntliga tentor, så kallade muntor. En halvtimmes kvalitetstid per student, där hela lärarlaget hjälptes åt att träffa studenterna som fick boka in sig på tider som lades ut i Canvas.

– Det är väldigt effektivt. Efter en halvtimme kan du i princip berätta för studenterna vilket betyg de får, något vi ska börja göra framöver. Och du kan du ge bra feedback. Det blev väldigt tydligt hur det hade gått, vi var nästan alltid överens, studenterna och jag. Dessutom här blir också examinationen något du kan lära dig av - med följdfrågor som ”Vad menar du?”, ”Vad betyder det?” tvingas de ofta att tänka ett steg till.

Det som hindrat Andreas och de andra kursansvariga på INDEK att hålla muntor tidigare är att det är tufft att hålla dessa i kurser med många studenter. Tidsåtgången per student är visserligen densamma som att rätta skrivna tentor, men muntor är intensivare.

– Man orkar inte mer än tio per dag. Men vi har löst det med lärarlaget där vi hjälps åt. Att alla inte är lika insatta i detaljundervisningen i varandras kurser visade sig inte spela så stor roll. Till viss del måste man läsa på, men vi kan ämnesområdet industriell ekonomi och organisation väl och vi hade utvecklat frågemallen tillsammans.

Efter sina muntor träffades lärarna och stämde av så att de bedömde de olika betygsnivåerna lika, att de ställde samma krav på studenterna.

– Det är också väldigt givande att bygga lärarlag och att få inblick i kollegornas undervisning. Vi kan lättare komplettera varandras kurser och det blir enklare att hoppa in i en annan kurs ifall någon blir sjuk eller liknande. 

Det svåraste med att införa muntor, menar Andreas Feldmann är att koordinera 4-5 upptagna lärare så man får några samlade examinationsdagar.

Att lärarna är nöjda är en sak, men vad tyckte studenterna?

– De var supernervösa, men så här efteråt har vi fått väldigt positiv respons. Vi lade mycket tid på att informera dem innan, vi lade också energi på att inte låta för stränga under muntan, utan att det skulle bli mer som ett samtal. Får studenten ändå en blackout kan de säga pass och ta upp tråden senare.

Till nästa kursomgång kommer lärarna att lämna ut frågebatteriet i förväg. Teamet överväger också att lägga ut exempel på en inspelad munta som man kan lyssna på.

Det finns en annan stor fördel med muntor, säger Andreas:

– Det löser alla problem med fusk. ChatGPT kan exempelvis skriva jättebra rapporter, men när du pratar om ditt ämne blir det tydligt vad du egentligen kan.

Text: Anna Gullers

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2023-08-29