Till innehåll på sidan

Naturliga gasfyndigheter i Sverige?

Publicerad 2012-05-14

För mer än 370 miljoner år sedan slog en meteorit ned i vad som idag är Dalarna. Meteoritkratern Siljansringen, med djupa förkastningar som bildats 35-40 km under kratern, föddes.

Adjungerade professorn Vladimir Kutcherov anser att Siljanringens kraterzon är ett prospektiv objekt för ackumulation av kolväten, huvudsakligen metanackumulation. Metan (förmodligen med ursprung från manteln) som kommer från djupet genom djupa förkastningar kan ackumuleras i berglagret på djupet av 500-1000 meter.

Detta är inte enbart ett akademiskt förslag. På grundval av Vladimir Kutcherov rekommendationer den första produktiva borrningen av svenska företaget Igrene AB  i Mora i augusti 2011.

Vetenskapens Värld har presenterat ett intressant program som handlar om det nya Dala-projektet. Vladimir deltog i detta program. Hur stora är naturgastillgångar i Dalarna? Var är den viktigaste lagringsplatsen? Svar på dessa och några andra frågor kommer troligen att finnas inom några månader som en följd av ett undersökningsprogram som genomförts av ett internationellt team av forskare.

Här kan du se programmet i sin helhet:  svtplay.se/v/2788851/vetenskapens_varld/de_sista_dyrbara_dropparna 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2012-05-14