Till innehåll på sidan

Om oss

Institutionen för matematik består av olika avdelningar inom både ren och tillämpad matematik och ansvarar för all matematisk utbildning på KTH.

Vår forskningsverksamhet omfattar en rad internationella samarbeten likväl som partnerskap med Stockholms universitet via Stockholms Matematikcentrum SMC, och med andra svenska universitet genom bland annat WASP. Närheten till internationellt inriktade Institut Mittag-Leffler bidrar till en viktig och givande samverkan.
Institutionen ansvarar för civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik (startar år 2021), två masterprogram: Matematik  (i samarbete med SU) och Tillämpad matematik och beräkningsmatematik , samt doktorsprogrammen Matematik  respektive Tillämpad matematik och beräkningsmatematik .

Forskningsområden

Institutionen består av fyra avdelningar:

och en tvärvetenskaplig område:

Seminarier

Vi arrangerar regelbundna seminarier och andra typer av sammankomster:

 • Kalender  (för kommande evenemang)

 • Schema  (för veckovis översikt)
   

Finansiärer och samarbeten

Vår forskning finansieras delvis av:

 • Brummer & Partners (BP)
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)
 • Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP)

 • Göran Gustafssons Stiftelse (GG)

 • Vetenskapsrådet (VR)

 • Europeiska forskningsrådet (ERC)

 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

 • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

 • Swedish e-Science Research Center (SeRC)

Läs mer om våra samarbeten under Samverkan

Innehållsansvarig:Isaac Ren
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2024-02-26