Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Programmet innefattar ett utbildningsämne på forskarnivå med samma namn: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik. Ämnet ger en stor bredd inom programmet och knyter väl an till Stockholms matematikcentrum (SMC), som är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.

Allmän ämnesstudieplan och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan doktorsprogrammet Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (pdf 356 kB)

Programbeskrivning doktorsprogrammet Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (pdf 169 kB)

Forskningsinriktningar

Doktorsprogrammet har tre huvudinriktningar som svarar mot tre verksamhetsbaser vid KTH:

  • Matematisk statistik
  • Numerisk analys
  • Optimeringslära och systemteori

Kurser

Fördjupningskurserna ges inom de tre huvudinriktningarna. Ett urval av kurserna är kärnkurser, som är en uppsättning av kurser som ges regelbundet och är lämpliga för alla doktorander i tillämpad matematik och beräkningsmatematik. Dessa kurser är de centrala kurserna som utgör en gemensam bas för programmet och läses normalt av alla doktorander inom programmet. Övriga profilkurser som anges är ett urval av de kurser som ges inom huvudinriktningarna. Beroende på inriktningen av avhandlingsarbetet är det ofta relevant att läsa kurser från andra ämnen, exempelvis metod- och tillämpningskurser som naturligt ingår i den individuella studieprofilen. Några exempel kan vara kurser inom signalteori, robotstyrning, medicinsk teknik. I kursdelen kan också ingå kurser med inriktning mot högskolepedagogisk utbildning. Sådana kurser är dock ett krav om undervisning inom grundutbildningen skall ske under utbildningstiden.
Studeranden på forskningsnivå skall under sin utbildningstid ta del i och bidra till den vetenskapliga aktivitet som bedrivs inom sin inriktning genom att bevista seminarier och normalt ge ett seminarium per år om sitt avhandlingsarbete. Mer information om kurserna finns i den allmänna ämnesstudieplanen.

Länk till KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsutbildningen i tillämpad matematik och beräkningsmatematik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .
Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

  1. Kunskap och förståelse,
  2. Färdighet och förmåga,
  3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i den allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Tillämpad matematik och beräkningsmatematik gäller att den sökande skall ha:

  1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
  2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Studerandemålgruppen är civilingenjörer i teknisk fysik och masterstudenter i matematik eller beräkningsteknik, eller motsvarande examen i något närliggande område relaterat till tillämpad matematik.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandtjänst. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för doktorsprogrammet i Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Anders Szepessy
Anders Szepessy
professor 087907494
NUMERISK ANALYS SAMT MATEMATIK

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-11-29