Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Fysik

Doktorsprogrammet i fysik innebär studier på forskarnivå inom ämnesområdet fysik eller biologisk fysik.

Allmänna ämnesstudieplaner och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan för Fysik (pdf 312 kB)

Programbeskrivning doktorsprogrammet i Fysik (pdf 166 kB)

Forskningsinriktningar

Doktorsprogrammet omfattar en mängd forskningsområden inom fysiken och sträcker sig från grundläggande och teoretisk forskning inom modern fysik, tvärvetenskaplig och interdisciplinär forskning inom biologisk och biomedicinsk fysik, till tillämpad och riktad forskning inom kärnteknik.
Doktorsprogrammet i fysik är organiserat i två ämnen biologisk fysik eller fysik med sex breda forskningsinriktningar :

 • Atomär, subatomär och astrofysik
 • Teoretisk fysik
 • Material- och nanofysik
 • Optik och fotonik
 • Biologisk och biomedicinsk fysik
 • Kärnenergiteknik

Kurser

I allmänna ämnesstudieplanen kan du läsa om vilka kurser som ingår i utbildningen.

Mål

Målen för Doktorsprogrammet i fysik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .
Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

 1. Kunskap och förståelse,
 2. Färdighet och förmåga,
 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i den allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100).Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet fysik gäller att den sökande skall ha:

 1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
 2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för doktorsprogrammet i Fysik

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-11-29