Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Matematik

Doktorsprogrammet i matematik täcker såväl den teoretiska som tillämpade forskningsfältet.

Allmän ämnesstudieplan och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan doktorsprogrammet i matematik (pdf 311 kB)

Programbeskrivning doktorsprogrammet i matematik (pdf 176 kB)

Forskningsområden

 • Algebraisk geometri
 • Algebraisk topologi
 • Differentialgeometri
 • Dynamiska system
 • Harmonisk analys
 • Kombinatorik
 • Kommutativ algebra
 • Komplex analys
 • Matematisk fysik
 • Numerisk analys
 • Partiella differentialekvationer
 • Spektralteori
 • Talteori

Kurser

Den forskarstuderande väljer i samråd med huvudhandledaren kurser som ska ingå i utbildningen. Kurserna ska ge såväl breddning som fördjupning.
Av kurserna på forskarutbildningsnivå ska minst 15 högskolepoäng kurser läsas inom vart och ett av områdena

 • Algebra/kombinatorik/talteori
 • Analys
 • Differentialgeometri/geometri/topologi.

Mer information om kurserna finns i den allmänna ämnesstudieplanen.

Länk till aktuella kurser på Doktorsprogrammet i Matematik

Länk till alla KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsprogrammet i matematik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .
Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

 1. Kunskap och förståelse,
 2. Färdighet och förmåga,
 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i den allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Matematik gäller att den sökande skall ha:

 1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
 2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik (med tonvikt på Matematik i utbildningen) och masterexamen i matematik, eller med motsvarande examen i ett närliggande område relaterat till matematik.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för Doktorsprogrammet i matematik

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-06-22