Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning på forskarnivå vid Skolan för teknikvetenskap

Skolan för teknikvetenskap erbjuder åtta utbildningar på forskarnivå, så kallade doktorsprogram.

Utbildning på forskarnivå vid Skolan för teknikvetenskap

Vanliga frågor om antagning till utbildning på forskarnivå

Jag vill bli doktorand, hur ska jag gå tillväga?
Ansökningsprocessen till ett doktorsprogram skiljer sig åt från ansökningsprocessen till utbildning på grund- och avancerad nivå. För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida under " " publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs mer om hur du gör för att bli doktorand

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid KTH

Skapa jobbprenumeration för att hålla koll på lediga doktorandanställningar

Jag har läst KTH:s information om utbildning på forskarnivå och har nu frågor om detta, vem kan jag kontakta?
Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt ifall du har generella frågor om utbildning på forskarnivå.
E-post: phd@kth.se

Vem kontaktar jag angående frågor om en specifik doktorandanställning som just nu annonseras under "Lediga jobb på KTH"
Kontaktpersonen som står angiven i annonsen kan svara på dina frågor om doktorandanställningen.

Vi som arbetar med utbildning på forskarnivå vid Skolan för teknikvetenskap

Forskarutbildningsansvarig

Vice forskarutbildningsansvarig

Forskarutbildningshandläggare

Programansvarig farkostteknik och flyg- och rymdteknik

Programansvarig fysik

Programansvarig hållfasthetslära

Programansvarig matematik

Programansvarig teknisk mekanik

Programansvarig tillämpad fysik

Programansvarig tillämpad matematik och beräkningsmatematik