Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, Matematik, läsåret 2012-2013

                     
Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2707 Funktionalanalys 7.5 hp    
SF2709 Integrationsteori 7.5 hp    
SF2713 Analysens grunder 7.5 hp    
SF2717 Matematik fördjupning för lärare 6 hp   CL4
SF2718 Matematik för kemister 6 hp CLMAKE4/5  
SF2719 Matematikens historia 6 hp   CL4
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7.5 hp    
SF2721 Topologi 7.5 hp    
SF2724 Matematiska sfären 7.5 hp    
SF2729 Grupper och ringar 7.5 hp      
SF2730 En kurs i finansiell matematik 7.5 hp    
SF2732 Galoisteori 7.5 hp    
SF2734 Analytiska funktioner II 7.5 hp    
SF2736 Diskret Matematik 7.5 hp      
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7.5 hp    
SF2742 Konvexa polytoper 7.5 hp