Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2024-2025

Matematik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2704 Valda ämnen i matematik I (7,5 hp)              
SF2716 Valda ämnen i matematik II (7,5 hp)              
SF2717 Matematik, fördjupning (6 hp)   CLGYM4          
SF2718 Matematik för kemister (6 hp)   CLGYM4
CLGYM4
CLGYM4
         
SF2719 Matematikens historia (6 hp)   CLGYM5          
SF2720 Kaotiska dynamiska system (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2722 Differentialgeometri (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2725 Matematikens historia (7,5 hp)              
SF2741 Enumerativ kombinatorik (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2743 Avancerad reell analys I (7,5 hp)              
SF2744 Avancerad reell analys II (7,5 hp)              
SF2956 Topologisk data­analys (7,5 hp)              

Matematisk statistik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs (7,5 hp)              
SF2930 Regressionsanalys (7,5 hp)              
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning (7,5 hp)              
SF2940 Sannolikhetsteori (7,5 hp)              
SF2942 Portföljteori och risk­värd­ering (7,5 hp)              
SF2943 Tidsserieanalys (7,5 hp)              
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik (7,5 hp)              
SF2957 Statistisk maskininlärning (7,5 hp)              
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler (7,5 hp)              
SF2972 Spelteori (7,5 hp)              
SF2975 Finansiella derivat (7,5 hp)              
SF2980 Riskvärdering och risk­hant­ering (7,5 hp)              

Numerisk analys

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2524 Matrisberäkningar för stor­skaliga system (7,5 hp)              
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differ­ential­ekvationer och maskininlärning (7,5 hp)              
SF2526 Numeriska algoritmer för veten­skapliga problem med stora datamängder (7,5 hp)              
SF2527 Numeriska metoder för differentialekvationer I (7,5 hp)              
SF2528 Numeriska metoder, grundkurs för differentialekvationer II (7,5 hp)              
SF2529 Inversa problem (7,5 hp)              
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - veten­skapliga beräkningar (7,5 hp)              
SF2567 Projektkurs i beräk­nings­teknik (7,5 hp)              

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2812 Tillämpad linjär optimering (7,5 hp)              
SF2822 Tillämpad icke­linjär optimering (7,5 hp)              
SF2832 Matematisk system­teori (7,5 hp)              
SF2842 Geometrisk styrteori (7,5 hp)              
SF2852 Optimal styrteori (7,5 hp)              
SF2863 Systemteknik (7,5 hp)              
SF2866 Tillämpad system­teknik (7,5 hp)              
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 (7,5 hp)