Till innehåll på sidan

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2023-2024

Matematik

Matematisk statistik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs (7,5 hp) Div program        
SF2930 Regressionsanalys (7,5 hp) Div program        
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning (7,5 hp) Div program        
SF2940 Sannolikhetsteori (7,5 hp) Div program        
SF2942 Portföljteori och risk­värd­ering (7,5 hp) Div program        
SF2943 Tidsserieanalys (7,5 hp) Div program        
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik (7,5 hp) Div program        
SF2956 Topologisk dataanlys(7,5 hp) Div program        
SF2957 Statistisk maskininlärning (7,5 hp) Div program        
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler (7,5 hp) Div program        
SF2972 Spelteori (7,5 hp) Div program        
SF2975 Finansiella derivat (7,5 hp) Div program        
SF2980 Riskvärdering och risk­hant­ering (7,5 hp) Div program        

Numerisk analys

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2520 Tillämpade numeriska metoder (7,5 hp) Div program        
SF2521 Numerisk behandling av differ­ential­ekvationer (7,5 hp) Div program        
SF2524 Matrisberäkningar för stor­skaliga system (7,5 hp) Div program        
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differ­ential­ekvationer och maskininlärning (7,5 hp) Div program        
SF2526 Numeriska algoritmer för veten­skapliga problem med stora datamängder (7,5 hp) Div program        
SF2561 Finita element­metoden (7,5 hp) Div program        
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - veten­skapliga beräkningar (7,5 hp) Div program        
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräk­nings­teknik (6 hp) Div program        
Div program        
SF2567 Projektkurs i beräk­nings­teknik (7,5 hp) Div program          
Div program        
SF2568 Parallella beräkningar för stor­skaliga problem (7,5 hp) Div program        

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2812 Tillämpad linjär optimering (7,5 hp) /td> Div program        
SF2822 Tillämpad icke­linjär optimering (7,5 hp) Div program        
SF2832 Matematisk system­teori (7,5 hp) Div program        
SF2842 Geometrisk styrteori (7,5 hp) Div program        
SF2852 Optimal styrteori (7,5 hp) Div program        
SF2863 Systemteknik (7,5 hp) Div program        
SF2866 Tillämpad system­teknik (7,5 hp) Div program        
Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2022-12-09