Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2018-2019

Matematik

Preliminär information

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2717 Matematik, fördjupning 6 hp   CLGYM4
SF2718 Matematik för kemister 6 hp   CLGYM4
  CLGYM4
SF2719 Matematikens historia 6 hp CLGYM5  
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7.5 hp    
SF2722 Differentialgeometri 7.5 hp    
SF2723 Valda ämnen i matematik III 7.5 hp    
SF2725 Matematikens historia 7.5 hp    
SF2741 Enumerativ kombinatorik 7.5 hp    
SF2743 Avancerad reell analys I 7.5 hp    

Det ges också kurser i matematik på avancerad nivå på Stockholms Universitet.

 • Höstterminen 2018
  • MM8019 Kommutativ algebra och algebraisk geometri
  • MM7020 Matematisk kommunikation 
  • Flera komplexa variabler
 • Vårterminen 2019
  • MM8002 Topologi
  • MM8005 Galoisteori
  • MM8039 Avancerad reell analys II