Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2022-2023

Matematik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2704 Valda ämnen i matematik I (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2717 Matematik, fördjupning (6 hp)   CLGYM4          
SF2718 Matematik för kemister (6 hp)   CLGYM4
CLGYM4
CLGYM4
         
SF2719 Matematikens historia (6 hp)   CLGYM5          
SF2720 Kaotiska dynamiska system (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2722 Differentialgeometri (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2725 Matematikens historia (7,5 hp)   Diverse          
SF2730 Valda ämnen i matematik V (7,5 hp)   Diverse          
SF2740 Grafteori (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2741 Enumerativ kombinatorik (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2743 Avancerad reell analys I (7,5 hp)   TMAKM1
TMAKM2
         
SF2956 Topologisk data­analys (7,5 hp)   Diverse          

Matematisk statistik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs (7,5 hp) Sigrid Källblad Nordin Div program         Sigrid Källblad Nordin
SF2930 Regressionsanalys (7,5 hp) Jimmy Olsson Div program         Timo Koski
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning (7,5 hp) Pierre Nyquist Div program         Pierre Nyquist
SF2940 Sannolikhetsteori (7,5 hp) Kevin Schnelli Div program         Kevin Schnelli
SF2942 Portföljteori och risk­värd­ering (7,5 hp) Nacira Agram Div program         Nacira Agram
SF2943 Tidsserieanalys (7,5 hp) Gaultier Lambert Div program         Gaultier Lambert
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik (7,5 hp) Jimmy Olsson Div program         Jimmy Olsson
SF2956 Topologisk dataanlys (7.5 hp) Wojciech Chachólski           Wojciech Chachólski
SF2957 Statistisk maskininlärning (7,5 hp) Adam Lindhe Div program         Henrik Hult
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler (7,5 hp) Boualem Djehiche Div program         Boualem Djehiche
SF2972 Spelteori (7,5 hp) Johan Karlander Div program         Johan Karlander
SF2975 Finansiella derivat (7,5 hp) Sigrid Källblad Nordin Div program         Sigrid Källblad Nordin
SF2980 Riskvärdering och risk­hant­ering (7,5 hp) Henrik Hult Div program         Henrik Hult

Numerisk analys

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2520 Tillämpade numeriska metoder (7,5 hp) Olof Runborg Div program         Olof Runborg
SF2521 Numerisk behandling av differ­ential­ekvationer (7,5 hp) Jennifer Ryan Div program         Jennifer Ryan
SF2524 Matrisberäkningar för stor­skaliga system (7,5 hp) Elias Jarlebring Div program         Elias Jarlebring
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differ­ential­ekvationer och maskininlärning (7,5 hp) Anders Szepessy Div program         Anders Szepessy
Mattias Sandberg
SF2526 Numeriska algoritmer för veten­skapliga problem med stora datamängder (7,5 hp) Elias Jarlebring Div program         Elias Jarlebring
SF2561 Finita element­metoden (7,5 hp) Jennifer Ryan Div program         Jennifer Ryan
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - veten­skapliga beräkningar (7,5 hp) Katarina Gustavsson Div program         Michael Hanke
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräk­nings­teknik (6 hp) Div program        
Div program         Michael Hanke
SF2567 Projektkurs i beräk­nings­teknik (7,5 hp) Div program          
Div program        
SF2568 Parallella beräkningar för stor­skaliga problem (7,5 hp) Mattias Sandberg Div program         Niclas Jansson

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2812 Tillämpad linjär optimering (7,5 hp) Jan Kronqvist Div program         Jan Kronqvist
SF2822 Tillämpad icke­linjär optimering (7,5 hp) Anders Forsgren Div program         Anders Forsgren
SF2832 Matematisk system­teori (7,5 hp) Xiaoming Hu Div program         Xiaoming Hu
SF2842 Geometrisk styrteori (7,5 hp) Xiaoming Hu Div program         Xiaoming Hu
SF2852 Optimal styrteori (7,5 hp) Johan Karlsson Div program         Johan Karlsson
SF2863 Systemteknik (7,5 hp) Per Enqvist Div program         Per Enqvist
SF2866 Tillämpad system­teknik (7,5 hp) Per Enqvist Div program         Per Enqvist