Till innehåll på sidan

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2019-2020

Matematik

Hösten 2019

Kurskod (KTH/SU)
Kursnamn
Lärare
KTH/SU
SF2740 
Grafteori
 
KTH
SF2743 / MM8037
Avancerad reell analys I
 
KTH + SU
SF2705 
Fourier Analys
 
KTH
MM7020
Matematisk Kommunikation
-
SU
SF2739 / M8309
Partiella differentialekvationer
 
KTH + SU
MM8002
Topologi
-
SU
MMxxxx
Algebraiska Grupper
-
SU
SF2737 / MM8019
Kommutativ Algebra och Algebraisk Geometri
 
KTH + SU

Våren 2020

Kurskod (KTH/SU)
Kursnamn
Lärare
KTH/SU
MM8042
Algebraisk Topologi
-
KTH
MM8021
Representationsteori för ändliga grupper
-
SU
SF2728
Talteori
KTH + SU
SF2745
Avancerad Komplex Analys
KTH 
SF2724
Valda Ämnen i Matematik IV
KTH
SF2730
Valda Ämnen i Matematik V
KTH

Matematisk statistik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs (7,5 hp) Sigrid Källblad Nordin Div program         Sigrid Källblad Nordin
SF2930 Regressionsanalys (7,5 hp) Tetyana Pavlenko Div program         Tetyana Pavlenko
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning (7,5 hp) Pierre Nyquist Div program         Pierre Nyquist
SF2940 Sannolikhetsteori (7,5 hp) Boualem Djehiche Div program         Boualem Djehiche
SF2942 Portföljteori och risk­värd­ering (7,5 hp) Anja Janssen Div program         Anja Janssen
SF2943 Tidsserieanalys (7,5 hp) Pierre Nyquist Div program         Pierre Nyquist
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik (7,5 hp) Jimmy Olsson Div program         Jimmy Olsson
SF2957 Statistisk maskininlärning (7,5 hp) Henrik Hult Div program         Henrik Hult
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler (7,5 hp) Thomas Önskog Div program         Thomas Önskog
SF2972 Spelteori (7,5 hp) Johan Karlander Div program         Johan Karlander
SF2975 Finansiella derivat (7,5 hp) Fredrik Viklund Div program         Fredrik Viklund
SF2980 Riskvärdering och risk­hant­ering (7,5 hp) Anja Janssen Div program         Anja Janssen

Numerisk analys

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2520 Tillämpade numeriska metoder (7,5 hp) Olof Runborg Div program         Olof Runborg
SF2521 Numerisk behandling av differ­ential­ekvationer (7,5 hp) Patrick Henning Div program         Patrick Henning
SF2524 Matrisberäkningar för stor­skaliga system (7,5 hp) Elias Jarlebring Div program         Elias Jarlebring
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differ­ential­ekvationer och maskininlärning (7,5 hp) Anders Szepessy Div program         Anders Szepessy
SF2526 Numeriska algoritmer för veten­skapliga problem med stora datamängder (7,5 hp) Elias Jarlebring Div program         Elias Jarlebring
SF2561 Finita element­metoden (7,5 hp) Sara Zahedi Div program         Sara Zahedi
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - veten­skapliga beräkningar (7,5 hp) Michael Hanke Div program         Michael Hanke
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräk­nings­teknik (6 hp) Michael Hanke Div program         Michael Hanke
Div program         Michael Hanke
SF2567 Projektkurs i beräk­nings­teknik (7,5 hp) Michael Hanke Div program          
Div program         Michael Hanke
SF2568 Parallella beräkningar för stor­skaliga problem (7,5 hp) Michael Hanke Div program         Michael Hanke

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2812 Tillämpad linjär optimering (7,5 hp) Anders Forsgren Div program         Gianpiero Canessa
SF2822 Tillämpad icke­linjär optimering (7,5 hp) Anders Forsgren Div program         Shen Peng
SF2832 Matematisk system­teori (7,5 hp) Xiaoming Hu Div program         Xiaoming Hu
SF2842 Geometrisk styrteori (7,5 hp) Xiaoming Hu Div program         Xiaoming Hu
SF2852 Optimal styrteori (7,5 hp) Johan Karlsson Div program         Johan Karlsson
SF2863 Systemteknik (7,5 hp) Per Enqvist Div program         Per Enqvist
SF2866 Tillämpad system­teknik (7,5 hp) Per Enqvist Div program         Per Enqvist
Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-12-02