Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2021-2022

Matematik

Kurskod Kursnamn Examinator Program Period Kursansvarig
SF2705 Fourieranalys (7,5 hp) Maurice Duits TMAKM1         Maurice Duits
SF2717 Matematik, fördjupning (6 hp)   CLGYM4          
SF2718 Matematik för kemister (6 hp)   CLGYM4
CLGYM4
CLGYM4
         
SF2719 Matematikens historia (6 hp)   CLGYM5          
SF2723 Valda ämnen i matematik III (7,5 hp) John Andersson Diverse         John Andersson
SF2724 Valda ämnen i matematik IV (7,5 hp) Svante Linusson Diverse         Svante Linusson
SF2725 Matematikens historia (7,5 hp)   Diverse          
SF2728 Talteori (7,5 hp) Lilian Matthiesen Diverse         Lilian Matthiesen
SF2740 Grafteori (7,5 hp) Johan Håstad TMAKM1
TMAKM2
        Johan Håstad
SF2743 Avancerad reell analys I (7,5 hp) Kristian Bjerklöv TMAKM1
TMAKM2
        Kristian Bjerklöv
SF2745 Avancerad komplex analys (7,5 hp) Jonatan Lenells TMAKM1
TMAKM2
        Jonatan Lenells
SF2956 Topologisk data­analys (7,5 hp)   Diverse