Till innehåll på sidan

Utbildning i matematik

Institutionen för matematik driver ett civilingenjörsprogram, tre masterprogram och två doktorsprogram.

Civilingenjörsprogram

Civilingenjörsprogam i teknisk matematik .

Masterprogram

Institutionen för matematik ansvarar för tre masterprogram: ett gemensamt program i matematik tillsammans med Stockholms universitet som ger en dubbelexamen, ett program i tillämpad matematik och beräkningsmatematik med inriktningar mot beräkningsmatematik, finansiell matematik, optimeringslära och systemteknik samt statistisk inlärning och dataanalys, och ett program COSSE, gemensamt med TU Berlin och TU Delft om datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap.

Masterprogram i matematik

Masterprogram i tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Masterprogram i datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (COSSE)

Doktorsprogram

Institutionen har två doktorsprogram: matematik och tillämpad och beräkningsmatematik.

Doktorsprogrammet i matematik

Doktorsprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Information för doktorander i programmet

Kurser

Institutionen har ett stort antal kurser på alla nivåer.

Kurser på grundnivå  i analys, linjär algebra, differentialekvationer, numerisk analys och matematisk statistik för de flesta civilingenjörsprogram på KTH. Därutöver ett flertal mer specialiserade kurser i numerisk analys, optimering, statistik och ren matematik.

Kurser på avancerad nivå , mestadels inom våra Mastersprogram i ren och tillämpad matematik.

Kurser på forskarnivå inom våra Doktorsprogram i ren och tillämpad matematik.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2024-02-26