Till innehåll på sidan

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2017-2018

Matematik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2704 Valda ämnen i matematik I 7.5 hp    
SF2705 Fourieranalys 7.5 hp    
SF2717 Matematik, fördjupning 6 hp   CLGYM4
SF2718 Matematik för kemister 6 hp   CLGYM4
  CLGYM4
SF2719 Matematikens historia 6 hp CLGYM5  
SF2728 Talteori 7.5 hp    
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7.5 hp    
SF2740 Grafteori 7.5 hp    
SF2743 Avancerad reell analys I 7.5 hp    

Det ges också kurser i matematik på avancerad nivå på Stockholms Universitet.

  • Höstterminen 2017
    • MM8008 Partiella differentialekvationer
    • MM7020 Matematisk kommunikation 
  • Vårterminen 2018
    • MM8002 Topologi
    • MM8021 Representationsteori för ändliga grupper

Matematisk statistik

Numerisk analys

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7.5 hp      
SF2822 Tillämpad icke­linjär optimering 7.5 hp    
SF2832 Matematisk system­teori 7.5 hp      
SF2842 Geometrisk styrteori 7.5 hp      
SF2852 Optimal styrteori 7.5 hp    
SF2863 Systemteknik 7.5 hp      
SF2866 Tillämpad system­teknik 7.5 hp    
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7.5 hp    
Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-11-15