Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2012-2013

Matematik  

                     
Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2707 Funktionalanalys 7.5 hp    
SF2709 Integrationsteori 7.5 hp    
SF2713 Analysens grunder 7.5 hp    
SF2717 Matematik fördjupning för lärare 6 hp   CL4
SF2718 Matematik för kemister 6 hp CLMAKE4/5  
SF2719 Matematikens historia 6 hp   CL4
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7.5 hp    
SF2721 Topologi 7.5 hp    
SF2724 Matematiska sfären 7.5 hp    
SF2729 Grupper och ringar 7.5 hp      
SF2730 En kurs i finansiell matematik 7.5 hp    
SF2732 Galoisteori 7.5 hp    
SF2734 Analytiska funktioner II 7.5 hp    
SF2736 Diskret Matematik 7.5 hp      
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7.5 hp    
SF2742 Konvexa polytoper 7.5 hp    

Matematisk Statistik   

                     
Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, gk 7.5 hp    
SF2940 Sannolikhetsteori 7.5 hp    
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7.5 hp    
SF2943 Tidsserieanalys 7.5 hp    
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7.5 hp      
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7.5 hp    
SF2970 Martingalteori och stokastiska integraler 6 hp      
SF2972 Spelteori 7.5 hp      
SF2975 Finansiella Derivat 7.5 hp      
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7.5 hp      

Numerisk Analys 

Optimeringslära och Systemteori 

                     
Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7.5 hp      
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7.5 hp    
SF2832 Matematisk systemteori 7.5 hp      
SF2842 Geometrisk styrteori 7.5 hp      
SF2852 Optimal styrteori 7.5 hp    
SF2863 Systemteknik 7.5 hp