Till innehåll på sidan

Om institutionen för Maskinkonstruktion

Forskningen och utbildningen på Maskinkonstruktion handlar om produkter i vid bemärkelse: fysikaliska fenomen, egenskaper hos ytor och komponenter, systemutformning, design av produkt- och tjänstesystem och organisering och ledning av de som genomför produktutveckling och innovation.

Händer som håller prototyp

Profil

Både forskning och utbildning vid Maskinkonstruktion karaktäriseras av industriell samverkan och flera internationella samarbeten. Vi ger omfattande och attraktiv utbildning i maskinkonstruktion, mekatronik, teknisk design samt i innovationsledning och produktutveckling.

Forskningen är tillämpad och bidrar direkt till ny teknik, nya produkter och också förändringar i organisation och ledning av produktutveckling och innovation. Nyttiggörande av våra resultat sker genom ett nära samarbete med olika organisationer, särskilt med industriella företag i Sverige, och forskningen karakteriseras av en stor ambition av att ligga långt fram i kunskapsfältet och kontinuerligt flytta vetenskapsfronten framåt.

Mycket av vår forskning gynnar en hållbar utveckling med en verklig förening av ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Detta genomsyrar också undervisningen där studenterna får uppdrag från företag att arbeta med i förhållande till de olika ämnen som programmen och kurserna tar upp.

Vision

Vår vision är att vi ska vara en innovativ och attraktiv organisation för att arbeta eller studera i, vi levererar excellent forskning och utbildning och bidrar aktivt till en hållbar utveckling av samhället.

Forskningsområden

Våra enheters forskning behandlar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och mänskliga hänsynstaganden i produktutvecklingsprocessen och rymmer omfattande industriell och internationell samverkan. Forksningen bedrivs av en mångfacetterad fakultet som representerar olika discipliner och med olika bakgrunder från hela världen, vilket ger en rik och dynamisk miljö.

Vi har tio professorer inom följande ämnen:

 • Inbyggda styrsystem
 • Integrerad produktutveckling
 • Maskinelement
 • Maskinkonstruktion
 • Mekatronik
 • Produkt- och tjänstedesign
 • Produktinnovation
 • Tribologi

Infrastruktur

Experimentell och laborativ forskning är en stod och viktig del inom många av våra forskningsprojekt. Även i undervisningen är det praktiska arbetet i att konstruera och tillverka produkter en viktig del. Vi har en labbmiljö som är under ständig utveckling och förnyelse och vi kan också erbjuda tjänster inom modell- och prototypframtagning.

På Maskinkonstruktion finns:

 • Tribologilabb
 • Provceller för mekanisk provning
 • Mekanisk verkstad
 • Elektronik- och mekatroniklabb
 • CAE-verktyg för mekanisk och mekatronisk modellering, simulering och design
 • Prototypverkstäder
 • Hydraulik- och pneumatiklabb
Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2022-08-19