Till innehåll på sidan

Institutionens ledning

Prefekt

Verksamhetscontroller

Enhetschefer

Integrated Product Development and Design

Mechatronics and Embedded Control Systems

System- och komponentdesign

Integrated Transport Research Lab – ITRL

Utbildningsansvariga

Studierektor grundutbildning

Forskarutbildningsansvarig

Infrastrukturansvarig för verkstad och Prototypcenter

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2022-09-06