Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Institutionens ledning

Prefekt

Verksamhetscontroller

Enhetschefer

Integrated Product Development and Design

Mechatronics and Embedded Control Systems

System- och komponentdesign

Integrated Transport Research Lab – ITRL

Utbildningsansvariga

Studierektor grundutbildning

Forskarutbildningsansvarig

Infrastrukturansvarig för verkstad och Prototypcenter