Samverkan

Institutionen har fem centrumbildningar. De fokuserar på forskning inom nya områden i nära samarbete med industrin och andra universitet. De kan också fungera som resurscentrum med forskningsnära infrastrukturer.

Innehållsansvarig:admin@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-06-16