Till innehåll på sidan

Forskning vid Maskinkonstruktion

Våra enheters forskning behandlar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och mänskliga hänsynstaganden i produktutvecklingsprocessen och rymmer omfattande industriell och internationell samverkan.

Forskningsenheter och kompetenscentrum

Maskinkonstruktion består av fyra enheter som bedriver egen forskning och utbildning. Dessutom flera centrumbildningar.

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2021-09-20