Till innehåll på sidan

Forskning vid Maskinkonstruktion

Våra enheters forskning behandlar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och mänskliga hänsynstaganden i produktutvecklingsprocessen och rymmer omfattande industriell och internationell samverkan.

Forskningsenheter

Maskinkonstruktion består av fyra enheter som bedriver egen forskning och utbildning.

Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-05-03