Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning vid Maskinkonstruktion

Våra enheters forskning behandlar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och mänskliga hänsynstaganden i produktutvecklingsprocessen och rymmer omfattande industriell och internationell samverkan.

Forskningsenheter och kompetenscentrum

Maskinkonstruktion består av fyra enheter som bedriver egen forskning och utbildning. Dessutom flera centrumbildningar.