Barriärer för att elbilar ska nå en massmarknad

Publicerad 2016-04-18

Trots stor uppmärksamhet i media har elbilar fortfarande en försvinnande liten andel av nybilsmarknaden.

som är doktorand på IPU forskar för att öka kunskapen om de faktorer som hindrar konsumenter från att köpa elbilar.

The NRMA

I en nyligen publicerad artikel visar Jens och hans kollegor (tvärt emot vad många tror) att elbilar kan vara konkurrenskraftiga i fråga om kostnad med konventionella bilar trots ett betydligt högre inköpspris. Lägre driftskostnader (bränsle, service och skatter) kan kompensera för det högre inköpspriset och därmed ge en lägre totalkostnad för elbilar. I följande artiklar har samma forskarlag visat att det ännu finns stora missuppfattningar kring elbilens egenskaper, dels kring kostnader men även andra egenskaper. Det är missuppfattningar som kan leda till att elbilen säljer sämre än vad som egentligen är möjligt. Dessutom har forskarlaget identifierat en grupp konsumenter som bör vara av speciellt intresse för tillverkare och myndigheter för att öka utbredningen av elbilar: konsumenter för vilka elbilens begränsade räckvidd är kompatibel med deras behov och som redan har tillgång till laddning.

Jens fortsatta forskning kommer vara inriktad mot att nå en djupare förståelse av konsumenters uppfattningar om bilars kostnadsstruktur samt genom intervjuer av bilförsäljare öka kunskap kring hur elbilar säljs och marknadsförs till konsumenter.  Just denna del som fokuserar på försäljningen finns det väldigt lite forskning om i förhållande till elbilar och samtidigt är det sannolikt en av barriärerna för ökad försäljning.

Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2016-04-18