Till innehåll på sidan

CIM Best Paper Award 2012

Publicerad 2013-04-29

Jens Hemphälä och Mats Magnusson, forskare hos KTH Maskinkonstruktion, har med sin artikel "Networks for Innovation – But What Networks and What Innovation?" vunnit CIM Best Paper Award 2012.

Artikeln, som är publicerad i tidskriften Creativity and Innovation Management, handlar om att individers och företags innovationsförmåga beror till stor del på sociala nätverk. Tidigare forskning pekar på två motstridande hypoteser för att förklara mekanismen bakom detta samband. Denna studie förklarar att båda hypoteserna har rätt, men att de är beroende på typen av innovation – radikal eller inkrementell. Resultat av tidigare forskning har varit delad på grund av att olika studier har använt olika mått för innovation.

Själva priset kommer att delas ut till Jens och Mats på CINet-konferensen i Nijmegen i september 2013.

Mer information om artikeln " Networks for Innovation - But What Networks and What Innovation ?" och CIM Best Paper Award .