Till innehåll på sidan

Doktorand beviljas forskningspengar

Publicerad 2013-09-26

Karin Ehrnberger, doktorand i design och genus, vid Designfakulteten hos Maskinkonstruktion har beviljats pengar från Vinnova till projektet "Origo- design som aktör för genusmedveten förändring och innovation" som MMK, genom Karin Ehrnberger, varit medsökande på tillsammans med huvudsökande Halmstad Högskola. Hon kommer att arbeta 40% med detta i 18 månader med start från den 1 oktober.

Utlysningen gällde behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet och beslutsmotiveringen löd:

"Ansökan beskriver ett projekt med en spännande kombination av genus och design. Projektet fokuserar process vilket är ovanligt. Med ett tvärdisciplinärt forskarteam som lyckats skapa uppmärksamhet kring jämställdhetsfrågan på ett helt nytt sätt med konceptuella prototyper bedöms projektet ha god potential att bidra till utlysningens mål."

Karin är nu inbjuden till Forskartorget på Bokmässan i Göteborg för att tillsammans med Emma Börjesson från Halmstad Högskola berätta mer om ovanstående Vinnovafinansierade forskningsprojekt Androstolen- en gynstol för män? . Programmet för mässan hittar du här .