Till innehåll på sidan

Intervju med professor Mats Magnusson i e-magasinet t:

Publicerad 2013-09-03

I det senaste numret av arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens e-magasin t: finns en intervju med professor Mats Magnusson från enheten integrerad produktutveckling hos KTH Maskinkonstruktion. 

Läs hela artikeln: Innovationens paradoxer (intervjun med Mats finns på sidorna 28-29).