ITRL startar ett nytt projekt ” Användarvänligt mobilitetssystem för städer”

Publicerad 2016-04-15

Nuvarande kollektivtrafik är utformad för att ge hög kapacitet för resor mellan fasta punkter och verka under restriktiva stordriftsfördelar. Den står nu inför utmaningar från nya transporttjänster som stödjer individualiserat resebeteende. Den konventionella fordonsindustrin tittar på liknande lösningar som kan leda till en ökning av antalet fordon och uppmuntra längre pendlar sträckor.

Läs mer på den engelska sidan .

Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2016-04-15