Till innehåll på sidan

Mer om Rebrake - det europeiska samarbetet för att ta fram miljövänligare bilbromsar

Publicerad 2013-05-22

Sedan den första mars i år jobbar enheten för System- och komponentdesign tillsammans med den italienska bromstillverkaren Brembo SpA och universitet i Trento (Italien) för att minska antalet skadliga luftburna partiklar som kommer ifrån bromsarna på våra bilar.

Samarbetet kommer att löpa under fyra år och är ett EU-finansierat Marie Curie-projekt som ska främja kunskapsutbytet mellan industri och universitet i Europa. Projekt involverar 15 forskare från de tre organisationerna och forskarna kommer i perioder att besöka varandras organisationer för att på plats jobba tillsammans.

Som en första del i projektet så kommer fem gästforskare från Brembo SpA att finnas på plats vid KTH Maskinkonstruktion under våren och sommaren för att med hjälp av våra tribometrar och partikelmätare studera de luftburna partiklar som genereras vid slitage av de material som vanligtvis används i moderna skivbromsar. Parallellt med det experimentella arbetet jobbar de även tillsammans med forskare från enheten för System- och komponentdesign för att ta fram nya datorbaserade modellerings- och simuleringsverktyg för att prediktera partikelgenereringen från bromssystem.

Moderna bilar är oftast utrustade med skivbromsar och vid inbromsningar genereras luftburna partiklar som kan vara skadliga.