Till innehåll på sidan

Patentsökt och Start-up från ett KEX i Mekatronik

FiM studenter arbete som hänvisas till av BBC News!

Publicerad 2023-11-10

KTH-studenterna Maja Åstrand och Simon Lilja har designat en maskin som befriar människor från den obehagliga arbetsuppgiften att bli av med vägglöss.

Läs mer på den Engelska sidan!

Och hitta MF133x, aka "FiM" (Fördjupningsarbete i Mekatronik”) på: www.kth.se/student/kurser/kurs/MF133X?l=sv

FiM 2022 studenter Maja Åstrand and Simon Lilja
Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2023-11-10