Till innehåll på sidan

Tre snabba frågor till en doktorand

Publicerad 2014-01-24

Katarina Lund, industridoktorand på Scania, forskar för enheten Integrerad Produktutveckling och studerar hur anställda på Scania lyckas göra plats för kreativitet i en vardag med höga krav på effektivitet.

På vilket sätt är ditt jobb viktigt?

Inom mitt fält, kreativitetsforskningen, finns det många myter om hur saker funkar. Dessutom är kreativiteten väldigt beroende av det sammanhang man studerar. För att Scania ska hitta bättre sätt att jobba med kreativitet är det viktigt att man har ett vetenskapligt angreppssätt och att man studerar den egna verksamheten och inte förlitar sig på forskning gjord på helt andra typer av verksamheter. Till exempel är det en speciell situation att lyckas med kreativ problemlösning i ett sammanhang där hundra andra saker redan väntar på din att göra-lista, jämfört med om man bara jobbar med kreativt skapande. Innovation kräver oftast att man lyckas kombinera det kreativa med en hög nivå av effektivitet och vi ser i min forskning att den här kombinationen sätter speciella krav på kreativiteten. Bland annat så är det svårt att hitta tid till kreativitet i en hektisk vardag om man bara förlitar sig på att inspiration och att kreativitet ska uppstå av sig själv. Istället behöver man aktivt se till att det blir av genom målsättning, planering och aktivt arbete med kreativitetskulturen.

Vilka är fördelarna med att jobba som industridoktorand?

Som industridoktorand rör man sig ohindrat mellan sitt anställande företag och sin avdelning på universitetet. Jag känner mig lika hemma i båda sammanhangen. Scania engagerar sig mycket i olika typer av forskning och vill gärna jobba nära KTH. Där kommer jag in som både nätverksnod och tolk. Genom att ha en industridoktorand knyter man starka band mellan industri och universitet och jag kan förmedla de olika perspektiven så att man bättre förstår hur man kan ha nytta av varandra.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Friheten att utforska en fråga som jag brinner för! Och tillgång till spännande miljöer. Tänk att det är mitt jobb att diskutera kreativitet med alla jag träffar. Jag är en person som är väldigt nyfiken av mig och gillar att gräva djupt i frågeställningar - att vända och vrida på problem. Samtidigt brinner jag för att förstå vad människor drivs av och vad som får dem att lyckas skapa kreativa idéer. Jag kan inte tänka mig ett jobb där jag får kombinera de perspektiven på ett bättre sätt än jag får i mitt jobb idag.