Till innehåll på sidan

Tribologidoktorand får forskningspris

Publicerad 2013-10-09

Saeed Abbasi, som är doktorand på KTHs enhet för System- och komponentdesign, har erhållit ett pris för bästa vetenskapliga artikel 2012 av SAGE Publications.

Saeed Abbasi

får priset för en vetenskaplig artikel med titeln ” A field test study of airborne wear particles from a running regional train ”.

Artikeln är en del av den doktorsavhandling som han presenterar den 22 november i sal F3, Lindstedtsvägen 26 kl 14.00.