Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Chefskap och mediafokus

Hur påverkas chef och chefskap i vård- och omsorg när en chef blir personligt "angripen" i media: Hur kan beredskap ökas som minskar negativa effekter?

Strukturfrågor i hälso- och sjukvård och kommunal omsorg är frågor som engagerar många och debatteras livligt i media. Eftersom offentliga kommunala verksamheter är politiskt styrda och följer principer för transparens är kontakter med media en naturlig del av de högre chefernas uppdrag. Ibland kan dock debatten övergå mer i personangrepp än en saklig diskussion om viktiga frågor. På senare år har flera chefer i hälso- och sjukvården och kommunal omsorg blivit fokuserade i media på ett sätt där de blivit kritiserade som individer och inte som företrädare för en organisation. Hur negativ uppmärksamhet i media påverkar chefen som person, och därigenom chefs- och ledarskapet, är mindre studerat. Det är idag känt att kraftig eller utdragen stress gör något med människan, men frågan är hur mycket psykologisk press chefer upplever vid personlig negativ fokusering i media och på vilket sätt detta då kan påverka de som berörs.

Studien syftar till att få djupare kunskap om hur chefer och chefskap påverkas av att bli personligt fokuserade i media, vad som kan göras för att förebygga att sådana situationer uppstår och vilket stöd som krävs när så ändå sker.

  1. Hur upplever chefer massmedial negativ fokusering, hur det påverkar dem som individer, i deras funktioner som chef samt i deras privatliv.
  2. Har mediahändelsen en bredare betydelse för den psykosociala arbetsmiljön och kommunikation inom ledningsgruppen och organisationen.
  3. Vilken betydelse har stöd inom organisationen? Hur kan man chefer förberedas och stödjas under mediakommunikationen?
  4. Har fokusering på den enskilda chefen en bredare betydelse för den psykosociala arbetsmiljön och kommunikation inom ledningsgruppen och organisationen.
  5. Hur har interaktion mellan journalister, chefen och källor skett? Vilken betydelse har det för chefens upplevelser?
  6. Vilken betydelse har förberedelse och stöd för chefer och chefskap?

Beviljat anslag: 2 970 000

AFAs Dnr 100293

Projektslut: 2014-06-30

Forskargruppen

Mejla Lotta Dellve , projektledare, professor vid KTH och Högskolan Borås 

Telefon: 08-790 48 95 Mobil: 0736 601 674.

Mejla Maria Wramsten Wilmar , projektkoordinator, doktorand KTH, leg psykolog.

Gunnar Ahlborg jr, docent, chef för Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen.

Christian Jacobsson, leg psykolog, forskare vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.

Rapporter

Projektet kommer presentera resultat i vetenskapliga artiklar och svenska rapporter. Här kommer vi länka till publicerade arbeten.

Vad händer med chefer inom hälso- och sjukvården som blivit personligt fokuserade i media? Resultat från en förstudie. (2011) Uppdatering sid 26 (2011-09-09).