Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lean i butiken

Lean har introducerats i flera olika branscher med blandade resultat för arbetsmiljön. I svenska butiker finns idag endast få exempel på tillämpning av Lean. Projektet avses att genomföra en interaktiv forskningsprojekt med ett partnerskap mellan forskarna och parterna i handeln. Här ingår en litteraturgenomgång av forskningsresultat och praktiska erfarenheter från leanimplementeringar i handeln. I en andra fas identifieras ca 10 leaninspirerade tillämpningar bland svenska butiker. På detta sätt kan projektet belysa goda exempel såväl som fallgropar och problem som är relevanta för butiker. I den tredje fasen kommer arbetssätt och tillämpningar att vidareutvecklas utifrån den samlade erfarenheten i projektet. Till sist kommer resultaten att sammanställas och spridas i branschen genom ett flertal olika spridningskanaler.

Projektledare: Jörgen Eklund