Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Produktionslyftet - Lean i medelstora tillverkande företag

Organisationer och organisationskoncept rör sig och sprids till olika länder och kulturer. Detta gäller i högsta grad det amerikanska managementkonceptet lean produktion, som är starkt inspirerad av japanska bilföretags sätt att organisera produktionen.

Syftet med forskningsprojektet är att följa och analysera erfarenheterna från Produktionslyftet, ett nationellt program med det operativa syftet att stödja implementeringen av lean produktion medelstora tillverkningsföretag. Målet för Produktionslyftet är att öka effektiviteten i svensk industri och skapa en nationell struktur för produktionsutveckling, där lean utgör programmets modell för produktionsutveckling. Inom programmet får företagen tillgång till arbetsmetoder, utbildning, seminarier, erfarenhetsutbyte och konsulthjälp.

I en studie utvärderas programmets organisation och ledning, styrgrupper, programledning och ägarskap på nationell och regional nivå. I en annan studie fokuseras konsekvenserna av förändringsarbetet i de företag som deltar i programmet. Relevanta frågor för företagsstudien är hur företagen tar emot, tolkar och operationaliserar lean-modellen. Vad tar man fasta på i modellen, och inför, i verksamheten? Hur påverkas olika intressenter, såsom ägare, kunder och personal? Vilka problem och hinder stöter man på? Vilken roll har facken i arbetet?

Denna typ av frågor kan också sammanfattas under frågan om hur företagen kan organisera lean-arbetet för att uppnå en hållbar utveckling i samband med implementeringen av lean, så att det inte bara blir en av många övergående satsningar.

 Projektet bedrivs i samverkan med Helix Vinnova Excellence Center vid Linköpings universitet.

Kontaktpersoner

Jörgen Eklund, telefon 08-790 4866

Jörgen Eklund