Till innehåll på sidan

KTH Centrum för idrottsteknik

Idrotten omfattar allt från elitaktiviteter på global nivå i världsmästerskap och olympiska spel till träning och välbefinnande för alla människor i samhället. Centrum för idrottsteknik matchar alla former av idrott med KTH:s världsledande forskning inom ingenjörsvetenskap. Syftet är att förbättra utbildningen, designa bättre utrustning och infrastruktur, öka deltagandet och att underlätta hållbara och attraktiva evenemang.

Centret fungerar som universitetets kontaktpunkt för alla forskningsfrågor relaterade till idrott och teknik, som innovationsnav för att skapa värde och genomslag från forskning inom idrott, och som en konsolidator av grundläggande vetenskapliga bidrag som kan hitta tillämpningar inom idrottsdomänen.

Centret kommer att arbeta med fem verksamhetsområden:

  • Tillämpad forskning som utnyttjar kunskapen och förståelsen kring prestationer hos idrottare och sportutrustning.
  • Innovationer och forskning som bidrar till att ge allmän tillgång till idrott och motion i samhället och möjligheter till fysisk aktivitet i vardagen.
  • Forskning om effektivare infrastrukturer för sport och träning inklusive energihushållning och hållbarhet för arenor, teknik för mätningar, bedömning och förbättrade publikupplevelser.
  • Innovation inom tillämpad forskning för att utveckla bättre utrustning, bredare användning och kommersiell framgång.
  • Utbildning för idrottssektorn och närliggande verksamheter om teknik och ingenjörsmetoder.