Till innehåll på sidan

Utbildning vid KTH Centrum för idrottsteknik

Centrets fakultet är engagerad i kurser kopplade till idrott, såsom masterprogrammet i idrottsteknik och kurser av allmän nytta för idrottssektorn.

Masterprogrammet i idrottsteknik är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan KTH och GIH, två ledande aktörer i Sverige inom sina respektive vetenskapsområden. Programmet ger en unik förståelse för områdena idrottsvetenskap och teknik. Tekniskt fokuserar det på hur man mäter, analyserar och simulerar rörelse och prestanda. Utexaminerade får färdigheter för att utveckla ny teknik för att mäta sportprestationer och för avancerad hälsovård.

Läs mer om MSc Sports Technology

Coaching i innovation

Utöver ingenjörsutbildningar ger KTH Innovation utbildning för att verifiera och utveckla potentiella kommersiella idéer och forskningsresultat. Det inkluderar:

  • kommersialiseringsprocessen, verifiering av affärspotentialen och affärsmodellen
  • bygga team, hantera och skydda IP och praktisk vägledning för finansiering
  • nå potentiella kunder och företag, och att ta tidiga koncept och prototyper till kommersiella produkter och tjänster

En viktig del av KTH Innovationscoachningen  involverar aspekter av jämställdhet och hållbarhet som blir allt viktigare för kommersiell framgång.