Till innehåll på sidan

KTH Centrum för idrottsteknik

Förbättrad prestation, hälsa och inkludering inom idrotten genom avancerad forskning, innovation och utbildning.

Alla presentationer från invigningen

Våren 2023 invigdes KTH Centrum för idrottsteknik. Ett 20-tal spännande forskningsprojekt presenterades och rektor Anders Söderholm höll tal. Ta del av filmer från dagen och forskningen som bedrivs vid centrumet.

Målsättning

KTH Centrum för idrottsteknik samlar all forskning på KTH kopplat till idrott och aktivt friluftsliv. Syftet är att förbättra idrottsträning och utrustning på alla nivåer – från elitidrott till träning och hälsa. Att hjälpa till att öka idrottsdeltagandet inom alla grupper i samhället och göra utrustning, infrastruktur och evenemang mer miljömässigt hållbara. Vi tror att det inom idrotten finns utmaningar som kräver djupgående vetenskapliga undersökningar som kan leda till effektfulla tillämpningar av vetenskaplig forskning.

Forskning

KTH Centrum för idrottsteknologi ger direkt tillgång till de senaste forskningsresultaten och innovationer för alla idrotter.

Utbildning

Centrets fakultet är engagerad i kurser kopplade till idrott, såsom masterprogrammet i idrottsteknik.

Infrastruktur

Idrott kräver infrastruktur. KTH Centrum för idrottsteknik har tillgång till relevant infrastruktur både på KTH och vid våra samarbetpartners.