Till innehåll på sidan

Forskning vid Centrum för idrottsteknik

Svensk idrott saknar bred stödjande forskning inom ingenjörsvetenskap. Centrum för idrottsteknik ger därför direkt tillgång till de senaste resultaten från grundforskning för alla sporter tillsammans med innovationsaktiviteter.

Centrum för idrottsteknik fungerar som en kontaktpunkt för alla forskningsfrågor relaterade till idrott och teknik. Projekten på centret handlar om allt från grundforskning till kommersialisering av nya produkter.

Många projekt vid universitetet har eller kan ha direkt inverkan på idrottsutövning, utrustning, idrottsinfrastruktur och förbättrad publikupplevelse och engagemang. Vår avsikt är att konsolidera denna forskning i centret och att vara en tillgänglig kontaktpunkt för idrottsföreningar, ligor och företag. I gengäld ger centret universitetsforskarna enkel tillgång till applikationsdomänerna inom sport för experiment, datainsamling och faktisk användning.

På KTH delar vi upp idrottsteknik i fem breda forskningsteman.

Forskningsteman för idrottsteknik

Träning

Träning, mätning, biomekanik, dataanalys, mm.

Utrustning

Utrustning, material, konstruktion, design, mm.

Anläggningar

Anläggningar, arkitektur, byggnader, sporthallar, banor, mm.

Evenemang

Evenemang, åskådarupplevelser, säkerhet, mm.

Delaktighet

Delaktighet, ungdomsidrott, aktiv livsstil, mm.