Till innehåll på sidan

Infrastruktur

Idrott kräver infrastruktur. KTH Centrum för idrottsteknik kommer att bidra till och delta i ett projekt för att göra 1912 års Olympiastadion i Stockholm till den mest uppkopplade och avancerade arenan för träning och utveckling av friidrott.

Vi samarbetar med Högskolan Dalarna och Faluns kommun för att använda Lugnet idrottsarena för experiment, demonstration och skarpa tester vid tävlingar. Bosön är det nationella utvecklingscentret för vår partner RF, som kan vara lättillgängligt för tester, demonstrationer och experimentella utvärderingar. Tillträde till andra arenor kommer att förhandlas med Stockholms stad och andra leverantörer vid behov.

Forskningen behöver också infrastrukturer med rimlig livslängd. KTH har många etablerade forskningsanläggningar och infrastrukturer som inte är specifika för idrottsteknik men ändå väl lämpade att bidra till sådan forskning. Vi har vindtunnlar, materialprovningslaboratorier, studior för digital bildbehandling och visualisering, laboratorier för studier och simuleringar av mänsklig rörelse och rörlighet, samt laboratorier där rörelser, vibrationer och belastning på konstgjord väg kan appliceras på testobjekt, på autentisk sportutrustning och även för testpersoner.

Prototyper

Prototypsystem och tjänster används regelbundet för experimentella utvärderingar inom tillämpad forskning och för demonstration av nyttan av nya artefakter. Underhållet av dessa prototyper avslutas alltför ofta när projektfinansieringen är över. Men trots det så kan de vara värdefulla för affärsinnovation som kanske inte kommer i tid under projektets varaktighet, utan snarare senare när ett behov eller en kund dyker upp. En infrastruktur som centret tillhandahåller är därför ett kodarkiv med dokumentation, kontaktpersoner och användarvillkor. Det kan på liknande sätt finnas behov av lagring av fysiska prototyper.

Dessutom kan sport av alla slag generera viktiga datamängder av stor volym (till exempel genom multi-view video) för maskininlärning, artificiell intelligens och andra former av analys och modellering. Datavolymerna måste hanteras för databeredskap, lagring och tillgänglighet, integritet och säkerhet.

Studentlokaler

Studentdeltagande i innovationsarbete, tävlingar och hobbyprojekt kräver tillgång till studentlaboratorier, verkstäder och makerspaces. Ett nyetablerat förvalideringsgym är kopplat till KTH makerspace i Flemingsberg. Det ger studenter och forskare möjlighet till intern förvalidering av sin utvecklade hårdvara och mjukvara. Detta resulterar i ett mer robust system för fälttester med elitidrottare och andra målgrupper. Ytterligare tillgång till anläggningar kommer att förhandlas med universitetet och externa leverantörer, till exempel makerspace för KTH Innovation och externa Stockholm Maker Space.