Till innehåll på sidan

Strömningsmekanik

Strömningsmekanik finns överallt, både i naturen och i industriella tillämpningar, och spelar en viktig roll i utvecklingen av många framtida produkter.

Allt som inbegriper en vätska (gas eller flytande) är strömningsmekanik. Dessa vätskor kan eller inte kan innehålla partiklar, t.ex. regndroppar i luften, röda blodkroppar som flyter i blodet eller fibrer som finns i pappersmassaflöden. Tillämpningarna finns exempelvis i olika energiomvandlingsprocesser som vind- och vågkraft, i livsmedelsprocessindustrin samt i konventionella förbränningsmotorer, men även inom fordonsdesign, där fokus kan riktas mot att optimera vingarna på flygplan eller minimera bränsleförbrukningen.

Läs mer om vår forskning på våra profilsidor

Emeritus

Tillhör: Institutionen för Teknisk Mekanik
Senast ändrad: 2023-10-30