Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning

Strömningsmekanik finns som inrikting i både masterprogrammet och doktorsprogrammet i Teknisk mekanik.

Masterprogrammet i Teknisk mekanik

Studenterna som läser spåret i strömningsmekanik kommer att få en djup och brett tillämpbar kompetens inom strömningsmekanik, vilket förbereder dem för deras framtida profession. Strömningsmekanik som disciplin omfattar fysik, matematik, mekanik och numerisk analys. Som student hos oss kommer du att lära dig och arbeta med moderna teoretiska, numeriska och experimentella metoder för att hitta lösningar på olika flödesmekaniska problem. Dessutom bedrivs omfattande högprofilerad forskning inom området vid KTH, vilket kommer att introduceras via interaktion med våra forskare och lärare.

Doktorsprogrammet i Teknisk mekanik

Programmet har ett kursutbud med tre inriktningar, nämligen akustik, strukturmekanik och strömningsmekanik. Inom strömningsmekaniken studeras en fluids (gas eller vätska) rörelse och påverkan på andra fluider eller solider. I den strömningsmekaniska forskningen utvecklas numeriska beräkningsmodeller och experimentalla metoder för att förstå fluiders strömning kring olika kroppar och vi olika tillstånd och hastigheter. De resurskrävande strömningsmekaniska beräkningarna görs på superdatorer och experimenten i vindtunnlar.