Hoppa till huvudinnehållet

Mihai Mihaescu

Profilbild av Mihai Mihaescu

PROFESSOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 8

Om mig

Mihai Mihaescu, Professor i strömningsmekanik

Strömningsmekaniken är en del av fysikområdet som studerar krafter och strömmar i luft, vatten och andra vätskor. Området kan förklara många naturliga fenomen i vår omgivning och tillämpningar finns inom så gott som alla områden. Att öka kunskapen om turbulenta vätskeflöden, värmeöverföring och liknande fenomen är en viktig del av att hantera många av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Mihai Mihaescu kombinerar grundläggande forskning om vätskeflödesdynamik (Computational Fluid Dynamics), värmeöverföring och akustik med mer tillämpade forskningsprojekt. Användningen av superdatorer är en viktig del för att öka kunskapen inom området som sker i samarbete med flyg- och fordonsindustrin, energisektorn och medicinområdet.

Här utvecklas förståelsen inom området vätskeflödesfysik med målet att ta fram mer effektiva sätt att producera såväl elektricitet som värme, samt nya sätt att driva fordon. Även medicinsk vetenskap kan dra nytta av beräkningar inom området, bland annat för att utveckla diagnostik och behandlingsmetoder för personer med andnings- eller röstsjukdomar.

Med hjälp av mycket noggranna beräkningar utvecklas nya simuleringsmetoder och verktyg som kan ersätta dyra experiment med nya avancerade virtuella testmiljöer. Här används bland annan maskininlärning för att optimera modellerna som gör utvecklingen inom alla områden bättre och snabbare.


Kurser

Examensarbete inom strömningsmekanik, avancerad nivå (SG213X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Hållbar utveckling och forskningsmetodik inom teknisk mekanik (SA2002), lärare, assistent | Kurswebb

Mekanik I (SG1130), lärare | Kurswebb

Mekanik, mindre kurs (SG1102), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Projektkurs i teknisk mekanik (SG2010), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Strömningsmekanik (SG2214), assistent | Kurswebb

Strömningsmekaniska beräkningar (SG2212), examinator | Kurswebb

Termodynamik (SG1216), lärare | Kurswebb

Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar (SG2224), examinator | Kurswebb

Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar (FSG3224), examinator | Kurswebb