Till innehåll på sidan

Mihai Mihaescu

Professor i strömningsmekanik

Strömningsmekaniken är en del av fysikområdet som studerar krafter och strömmar i luft, vatten och andra vätskor. Området kan förklara många naturliga fenomen i vår omgivning och tillämpningar finns inom så gott som alla områden. Att öka kunskapen om turbulenta vätskeflöden, värmeöverföring och liknande fenomen är en viktig del av att hantera många av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Mihai Mihaescu kombinerar grundläggande forskning om vätskeflödesdynamik (Computational Fluid Dynamics), värmeöverföring och akustik med mer tillämpade forskningsprojekt. Användningen av superdatorer är en viktig del för att öka kunskapen inom området som sker i samarbete med flyg- och fordonsindustrin, energisektorn och medicinområdet.

Här utvecklas förståelsen inom området vätskeflödesfysik med målet att ta fram mer effektiva sätt att producera såväl elektricitet som värme, samt nya sätt att driva fordon. Även medicinsk vetenskap kan dra nytta av beräkningar inom området, bland annat för att utveckla diagnostik och behandlingsmetoder för personer med andnings- eller röstsjukdomar. 

Med hjälp av mycket noggranna beräkningar utvecklas nya simuleringsmetoder och verktyg som kan ersätta dyra experiment med nya avancerade virtuella testmiljöer. Här används bland annan maskininlärning för att optimera modellerna som gör utvecklingen inom alla områden bättre och snabbare. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström