Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gunnar Malm

Professor i integrerade komponenter och kretsar

Forskningsområdet integrerade komponenter och kretsar, populärt kallat nanoelektronik, handlar om hitta lösningar för framtidens elektronik. I traditionell elektronik används transistorer tillverkade i olika halvledarmaterial som till exempel kisel. Men i dag används även andra material och även metoder som baseras på ytterligare fysikaliska principer. Ett exempel är spinntronik som utnyttjar elektroners spinn och inkluderar användningen av tunna magnetiska filmer. 

B. Gunnar Malms forskning rör bland annat variabilitet och fluktuationer i mycket små transistorer som är bara några nanometer stora och som byggs upp av väldigt få atomer. Så små transistor kan få unika egenskaper men ibland även skapa oönskade effekter i elektroniken. I en krets med miljontals transistorer är det viktigt att minimera dessa variationer. Ett annat forskningsområde är utveckling av halvledarmaterial som är lämpliga för elektronik i extrema miljöer. Bland dessa finns kiselkarbid som kan motstå mycket höga temperaturer. Här är en av utmaningarna att ta stegen från en fysikalisk förståelse till att designa elektronik i praktiken.

Forskningen rör sig i gränslandet mellan grundläggande fysik och tillämpad forskning. Genom att förstå fysiken bakom olika nanokomponenter kan man skapa bättre och mindre elektronik som är mer energieffektiv och hållbar för en rad tillämpningar och produkter. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström