Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Linda Lundström

Professor i tillämpad fysik

Visuell optik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som utvecklats i nära samarbete med optiker och ögonläkare. Forskare inom området utvecklar teorier och teknik för att utvärdera och förbättra ögats optiska bildkvalitet och syn. Detta inkluderar grundläggande forskning om synsinnets utveckling såväl som design av olika typer av synkorrigerande åtgärder. Bland dagens forskningsutmaningar finns att hitta sätt att förhindra ålderssynthet och att stoppa den ökande närsyntheten.

Linda Lundström forskar inom visuell optik med målet att utveckla teorier, mätmetoder och instrument för att utvärdera ögats optiska bildkvalitet och syn. Hennes specialitet är ögats perifera optiska fel och hur de påverkar vår perifera synförmåga, till exempel vid bilkörning, samt utvecklingen av närsynthet i det unga ögat.

KTH:s forskargrupp i visuell optik designar synkorrigerande hjälpmedel, som glasögon, kontaktlinser och linser som sätts in vid gråstarrsoperationer. Allt för att ge bättre synkvalitet även i det perifera synfältet. Dessutom arbetar de med att öka kunskapen om hur bilden på den perifera näthinnan används under ögats tillväxt och hur utvecklingen av närsynthet i det unga ögat kan stoppas med specialiserad optisk korrektion.

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström