Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sonja Monica Berlijn

Professor i hållbara integrerade energisystem

Samhället står inför en omfattande elektrifiering för att nå de globala hållbarhetsmålen. I alla samhällssektorer, bland annat transportsektorn och tillverkningsindustrin, pågår en omställning till att använda el istället för fossila bränslen. På grund av denna intensiva elektrifiering kommer behovet av att bli närmare sex gånger så högt som i dag – och det bara i Europa Det betyder att vi inte bara behöver mer koldioxidfri och förnybar produktion, större transportkapacitet, flexibilitet och lagring, utan också ett smartare, mer digitalt integrerat energisystem.

Sonja Monica Berlijin forskar kring denna energiomställningen med fokus på vilka insatser som bäst förnyar och förbättrar energisystemet. Ofta har hon ett praktiskt perspektiv i arbetet att utreda vilka insatser som krävs för att bibehålla ett system som ger leveranstrygghet även i framtiden. Hon arbetar med ett brett perspektiv som omfattar insatser för att tillgodose ett växande kompetensbehov och införandet av nya marknadslösningar som digitalisering av styrning och kontrollsystem. 

Digitaliseringen av energisystemet innebär både möjligheter och risker. Därför är det även viktigt att utveckla området cybersäkerhet inom energisystemet. Här bedriver KTH forskning i nära samarbete med både industrin och offentliga aktörer. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström