Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Thordis Arrhenius

Professor i arkitektur

Vår miljöpåverkan vid nybyggnation är fortfarande mycket större än att använda det som redan är byggt. För att utveckla samhället i en mer hållbar riktning behöver vi därför bli bättre på att ta tillvara och lyfta fram kvalitéer i det redan byggda. 

Thordis Arrhenius är arkitekt och forskare med ett starkt engagemang i samtida arkitektur och stadsplanering. Hennes forskning och undervisning utmärker sig av ett djupgående intresse för hur samtida arkitektur kan verka och utvecklas i en byggnadshistorisk kontext. Hon har initierat och byggt upp det interskandinaviska och tvärdisciplinära forskningsprojektet Restoring the Welfare State; Heritage and the Recent Past. Projektet behandlar välfärdsstatens arkitektur och dess framtid och har utvecklats i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Oslo Universitet, Konstakademiens Arkitektskole, KADK Köpenhamn och Köpenhamns Universitet. Forskningsresultaten kommer publiceras i antologin Nordic Models of Architecture and Welfare (Lars Müller Publishers, 2023).

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström